Nordica

La NordicaExtraflame grupp juhindub oma töös Itaalia põhiväärtustest, kirglikkus ja raske töö. Isegi traditsioonilises küttevaldkonnas on innovatsioon peamine ja see on taganud La NordicaExtraflame grupile suure turuosa. Pärast 50 aastat edukat tootmist müüakse grupi tooteid 50 riigis üle maailma. Aastate jooksul on raske töö ja innovatsiooni tulemusel asendatud lihtsad ja ebaefektiivsed kütteseadmed uute täiustatud, mitmekülgsete ja kõrge kasuteguriga kütteseadmete vastu. Nordica grupi tooted on loodud rahuldama kõikide klientide vajadusi. Grupp toodab kaasaegseid, väga moodsa disainiga, klassikalisi kaminaid, pliite, pelletikaminaid ja –katlaid. LaNordica keskendub tänapäevastele, modernsetele ja keskonnasõbralikele puuküttega toodetele. LaNordica tugevus ja hea maine peitub nende oskuses pöörata rõhku detailidele ja parimatele koostematerjalidele. Nad peavad oluliseks keskonnasäästlikust ja on oma südameasjaks võtnud heitgaaside hulga vähendamise.